ONION | Shipping & Returns

ทาง ONIONBKK.com
อนุญาติให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 5 วันหลังจากได้รับสินค้า
หากเกินกว่านั้น ถือว่าสินค้าได้ถูกใช้งานแล้ว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกินกว่านั้น
โดยการคืนสินค้าจะต้องถูกส่งกลับมาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปเปลี่ยนหรือคืนที่ ONION STORE ได้

โดยการเขียนโน๊ตหมายเหตุไว้ในกล่องเพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 0811744108 หรือ  Email : onion@onionbkk.com